Pravidla

Děkujeme Botanickému ústavu AV ČR, v. v. i. za možnost uspořádat tento závod v Průhonickém parku, který je zapsaný na seznamu památek UNESCO.

Každý přihlášený se zavazuje dodržovat Návštěvní řád parku.

DATUM:

 • sobota 25. března 2017
 • start hromadný v 11:00 hodin

MÍSTO A PREZENTACE:

 • prezentace – na parkovišti před hlavním vstupem do parku v Průhonicích (https://mapy.cz/s/1cRGH), zde závodníci obdrží startovní balíček včetně startovního čísla, kterým se prokáží při vstupu do parku
 • vstup bez startovního čísla je možný jen s platnou vstupenkou do parku!
 • poté se závodníci přesunou po zpevněné cestě v parku cca 800 metrů podle šipek do centra závodu (https://mapy.cz/s/1cRIH), zde bude připraveno zázemí pro závodníky (start, cíl, stany pro převlékání, úschovna, WC, vyhlášení výsledků, občerstvení)
 • doprava na místo:
  • MHD:
   • autobusy 363 a 385 od metra C Opatov do zastávky Průhonice
  • autem:
   • exit 6 z dálnice D1 (Průhonice)
   • parkování na placeném parkovišti před zámkem a v areálu Floret (obojí přímo u registrace) nebo na dalších místech v obci. V nejbližším okolí zámku je parkování zpoplatněno (cca 30 Kč/hod)

KAPACITA ZÁVODU:

 • kapacita závodu je omezena na 450 závodníků, v případě naplnění předem se nebude možné přihlásit na místě

REGISTRACE:

 • kapacita závodu je vyčerpána, není možné se přihlásit ani na místě!

 

 • startovné:
  • 290 Kč při přihlášení do 19.2.
  • 350 Kč při přihlášení do 16.3.
  • 400 Kč při přihlášení na místě pokud nebude naplněna kapacita závodu
 • po registraci obdržíte e-mailem pokyny k platbě
 • pokud neobdržíme platbu do tří dnů od registrace, považujeme přihlášku za neplatnou a je nutné se přihlásit znovu

 

 • startovné obsahuje:
  • startovní číslo
  • změření času nevratným čipem
  • vstup do parku (v den závodu do 11 hodin)
  • multifunkční šátek Buff od Hudy pro prvních 200 přihlášených se zaplaceným startovným
  • dárky od sponzorů
  • občerstvení na trati a v cíli
  • SMS s výsledkem zaslaná po závodě
  • fotografie ke stažení po závodě

TRASA:

 • pro všechny jedna trasa – 14 km
 • trasa vede po zpevněných i nezpevněných cestách v rovinatém parku s několika mírnými seběhy a výběhy
 • na trase jsou dva úseky po schodech a úzkých pěšinách a trasa dvakrát přebíhá silnici III. třídy – bude označeno a přeběh hlídán, ale stejně dávejte pozor
 • na trase čeká závodníky cca na prvním kilometru průběh zámkem
 • na trase bude jedna občerstvovací stanice na zhruba 8. km
 • časový limit je 2 hodiny

KATEGORIE:

 • muži
  • M20 – muži do 29 let
  • M30 – muži 30-39 let
  • M40 – muži 40-49 let
  • M50 – muži 50-59 let
  • M60 – muži nad 60 let
 • ženy
  • Z20 – ženy do 29 let
  • Z30 – ženy 30-39 let
  • Z40 – ženy 40-49 let
  • Z50 – ženy nad 50 let

PROGRAM:

 • 9:00-10:30 – registrace (u vstupu do parku, cca 800 m od startu)
 • 11:00 – start závodu na 14 km
 • 13:00 – uzavření cíle
 • 13:15 – losování soutěže NamedSport
 • 13:20 – vyhlášení vítězů a tombola

PRAVIDLA ZÁVODU:

 • každý přihlášený se zavazuje dodržovat návštěvnický řád parku
 • každý závodí na vlastní nebezpečí
 • je zakázáno pohybovat se mimo vyznačené cesty a jakkoliv ničit přírodu či rušit zvěř
 • k odhazování odpadu využijte zóny okolo občerstvovacích stanic nebo jej doneste do cíle
 • startovné se v případě neúčasti nevrací (registrace lze přepsat na jinou osobu)
 • každý se účastní na vlastní nebezpečí a přihlášením se zavazuje respektovat tato pravidla závodu
 • závodníci mladší 18 let mohou startovat pouze se souhlasem zákonného zástupce
 • pořadatel nenese zodpovědnost a nehradí případné škody na zdraví a majetku vzniklé v jakékoliv souvislosti se závodem
 • veškeré fotky i videozáběry pořízené během závodu mohou být pořadatelem použity k vlastní propagaci bez nároku na honorář
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn v pravidlech závodu
 • závod se koná za každého počasí
 • uvedená emailová adresa může být použita pro zasílání informací o závodu a o dalších akcích pořádaných pořadatelem a pro potřeby marketingové komunikace generální partnera závodu – HUDY sport a.s.
 • při nedodržení těchto pravidel má pořadatel právo závodníka diskvalifikovat
 • pořadatel neodpovídá a nehradí žádnou újmu (zejména škody na zdraví a majetku) vzniklou účastníkům v souvislosti se závodem
 • nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu, porušení vede k diskvalifikaci
 • pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu a těchto pravidlech bez předchozího oznámení
 • závodíme v duchu fair play